Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Lad Blue-Tech stå for el-eftersyn og el-tjek

Hos Blue-Tech har vi mange års erfaring med el-eftersyn og el-tjek. Vi laver en grundig gennemgang af dine elinstallationer, så du undgår ubehagelige overraskelser. Blue-Tech A/S har afdelinger i Esbjerg, Varde, Toftlund, Bramming og Århus.


For at efterprøve om elinstallationer er sikre i deres udførelse, funktionsduelige, tidssvarende og ikke mindst lovlige, er der opbygget en række forskellige installationseftersyn. Installationseftersynene er opdelt i El-eftersynsordningen, El-syn, Installationseftersyn Landbrug og Forsamlingslokaleordningen, som er en kontrol af forsamlingslokaler.

El-eftersyn

El-eftersyn er en del af huseftersynsordningen. Hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med fysiske mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg. Ved gennemgangen af bygningens elinstallationer skal vurderingen af elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed tage udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

El-eftersynet omfatter de væsentligste krav, som har en sikkerhedsmæssig betydning i forbindelse med beskyttelse mod elektrisk stød og brand. El-eftersynet dokumenteres i en elinstallationsrapport. Rapporten oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

ElsynElsyn er et frivilligt eftersyn, som anvendes i forbindelse med handel med fx andelslejligheder eller erhvervsejendomme. Elsyn er væsentligt mere detaljerede end et el-eftersyn og vurderer fx, om installationen er tidssvarende i dag.


Elsyn er forgængeren til et el-eftersyn og blev tidligere benyttet af boligejere til at fastlægge en eksisterende installations tilstand - typisk i forbindelse med ejendomshandel og boligskifte.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du downloade retningslinjer og skemaer for udførelse af et elsyn.​

El-eftersyn Landbrugsbedrifter

El-eftersyn Landbrug er et installationseftersyn der gennemføres på landbrugsejendomme, inklusive beboelse. For landbrugsbedrifter er det en fordel at få udført et landbrugseftersyn, som oftest giver forsikringsmæssige fordele for ejeren. Derudover kan eftersynet mindske risikoen for fejl på de elektriske installationer, der kan resultere i økonomiske tab.


El-eftersynet udføres i henhold til Forsikring & Pensions tjekskema for udførelse el-eftersyn i landbrugsbedrifter samt en tilhørende vejledning. Tjekskemaet gennemgår de oftest forekommende fejlkilder til driftsstop og brand i landbrugsbedrifter.

Du kan hente Forsikring & Pensions materialer for eleftersyn i landbrugsbedrifter her.

Kontrol af forsamlingslokaler

Alle forsamlingslokaler til over 150 personer skal hvert andet år have udført en kontrol af de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen. Forsamlingslokaler er fx biografer, restauranter, selskabslokaler, idrætshaller osv. Eftersynet skal sikre, at elinstallationerne er forsvarlige, så der ikke opstår brande og elulykker, og at nød- og panikbelysningen fungerer, så tragiske ulykker kan undgås.

El-eftersynet skal udføres efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer og med mindst to års mellemrum af en autoriseret elinstallatør. El-eftersynet skal dokumenteres ved en elsikkerhedsattest, der opsættes på et synligt sted i forsamlingslokalet. Elsikkerhedsattesten skal udfyldes online af elinstallatøren på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvorved der samtidig sker digital indrapportering af eftersynet til Sikkerhedsstyrelsen.

Hør mere om el-tjek og syn i dag

Har du spørgsmål eller skal vi foretage el-eftersyn eller el-tjek hos dig, så kontakt os endelig i dag. Vi står altid klar med kompetent hjælp og rådgivning.

Du kan ringe til os på telefon 70 900 200 eller skrive til vores mail post@blue-tech.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.​

Giv os et kald, og lad os være jeres foretrukne samarbejdspartner - I vil ikke blive skuffet.

 
 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg med på Facebook:​

Blue-Tech A/S
Industrivej 55
6740 Bramming
CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Fynsgade 2

6520 Toftlund
CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Håndværkervej 7

6800 Varde

CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Vejlbjergvej 18, 

8240 Risskov

Tlf.: +45 70 90 02 00
CVR: 35894551
post@blue-tech.dk