Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Verdensmålene hos Blue-Tech​

Hos Blue-Tech lever vi op til og bakker op om en række af FN’s 17 verdensmål. Læs her hvad vi konkret gør i vores daglige arbejde.

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

Blue-Tech uddanner hvert år lærlinge og tager ansvar for, at de får en god uddannelse. Det øger kompetenceniveauet i samfundet inden for el-teknik og bidrager til at dygtige unge får job og kan gøre karriere i el-branchen.

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

​Blue-Tech tilbyder lærlingeansættelse til kvindelige og mandlige lærlinge på lige fod, ligesom vi også tilbyder virksomhedspraktik til piger i 8.-9-klasse, som får mulighed for at opleve hverdagen i en installationsvirksomhed.

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder alle virksomhedens medarbejdere på en dansk overenskomst. Det sikrer den samme minimumsløn til alle, samt ordentlige arbejdsforhold, der lever op til gældende regler og lovgivning - uanset køn.

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

​Blue-Tech rådgiver om, installerer og servicerer el-tekniske komponenter og løsninger, der understøtter den grønne omstilling, reducerer energiforbrug og mindsker CO2-udslip fx. intelligente styresystemer til bygninger og maskiner, ladestandere til elbiler, anlæg indenfor vedvarende energi (sol, vind, samt varmepumper), udskiftning af traditionelle lyskilder med LED, osv.

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

​Hos Blue-Tech mener vi, at mennesker med særlige behov og udfordringer skal have en chance for at blive integreret og komme i job. Derfor ansætter vi bl.a. medarbejdere med en anden etnisk baggrund, seniormedarbejdere eller mennesker som af andre årsager har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder alle virksomhedens medarbejdere på en dansk overenskomst. Det sikrer den samme minimumsløn til alle, samt ordentlige arbejdsforhold, der lever op til gældende regler og lovgivning.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

​Blue-Tech anvender materialer og komponenter af god kvalitet, der kan repareres og genanvendes.

Når en opgave afsluttes nedtager vi komponenter, rydder op, tager affaldet med og sikrer, at det genbruges eller bortskaffes på den mest miljø-og klimavenlige måde.

Vi planlægger og optimerer al virksomhedsrelateret kørsel, så afstand, køretid og CO-2 aftryk reduceres mest muligt.​

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Blue-Tech understøtter den grønne omstilling ved at installere løsninger, der reducerer energiforbrug og mindsker CO2-udslip fx. intelligente styresystemer til bygninger og maskiner, ladestandere til elbiler, anlæg indenfor vedvarende energi (sol, vind, samt varmepumper), udskiftning af traditionelle lyskilder med LED, osv.

Vi planlægger og optimerer desuden al virksomhedsrelateret kørsel, så afstand, køretid og CO-2 aftryk reduceres mest muligt.

MÅL 17: PARTNERSKAB FOR HANDLING

​Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne er virksomheden repræsenteret i bl.a. Klimapartnerskabet for bygge-og anlægssektoren, samt i Partnerskab for Bæredygtigt Byggeri. 

På den måde bidrager vi og resten af installationsbranchen til klimahandlingsplanen, der skal sætte yderligere gang i den grønne omstilling, samt til at der bygges sunde boliger til gavn for både mennesker og klimaet. 

 
 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg med på Facebook:​

Blue-Tech A/S
Industrivej 55
6740 Bramming
CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Fynsgade 2

6520 Toftlund
CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Håndværkervej 7

6800 Varde

CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Mådevej 15 

6700 Esbjerg

Tlf.: +45 70 90 02 00
CVR: 35894551
post@blue-tech.dk

Blue-Tech A/S

Vejlbjergvej 18, 

8240 Risskov

Tlf.: +45 70 90 02 00
CVR: 35894551
post@blue-tech.dk