Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Konceptet bag Blue-Tech A/S

For at understøtte både mission og strategi og skabe størst mulig værdi, har vi udviklet et overordnet koncept for Blue-Tech A/S.

Konceptet har til hensigt at sikre en effektiv drift og sende et klart signal til kunder, leverandører, medarbejdere og konkurrenter om, at vi konstant søger at drive en sund virksomhed.

Konceptet sætter også rammerne for et frugtbart samarbejde mellem vores afdelinger og deres medarbejdere. Det gælder både nuværende og potentielle nye medarbejdere, som kunne se sig være en del af den fortsatte udvikling af Blue-Tech A/S.​

LEDELSE

Ledelsen arbejder løbende med

 udvikling og optimering af drift og synergier.

Ledelsen vælger hovedleverandører, og forhandler løbende de bedste pris- og leveringsaftaler, samt et attraktivt sortiment, som dækker over 90% af virksomhedens vareforbrug.

Ledelsen sørger for indkøb og  indretning af varebiler. 

Ledere sikres en grundlæggende lederuddannelse, som underbygger virksomhedens mission og strategi.

ADMINISTRATION

Virksomhedens centrale administration varetager den overordnede administration på tværs af alle afdelinger og fagområder. Det sikrer minimale udgifter og ensartethed på området.

Alt registrering gøres elektronisk for at være på forkant med fremdriften på virksomhedens opgaver og projekter.

For at fastholde og udvikle en ensartet branding og markedsføring udføres dette i administrationen. Dog under hensyntagen til de enkelte afdelingers ønsker.

MEDARBEJDERE

Alle medarbejdere får udleveret arbejdstøj med logo, som passer til deres arbejdsopgaver. Ensartet arbejdsbeklædning har til formål at signalere ensartethed og genkendelighed.

Medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelse, som sikrer virksomhedens fortsatte udvikling.

For at sikre de bedste spidskompetencer på virksomhedens specialområder, trækker vi på specialmedarbejdere på tværs af organisationen. Dette sikrer stor faglighed inden for alle områder, og letter hverdagen for alle.

AFDELINGER

Selvstændige afdelinger, hvor lederen oplever stor handlefrihed inden for de overordnede rammer, som gælder for hele virksomheden, herunder personaleledelse.

De enkelte afdelinger har mulighed for at flytte ressourcer mellem sig, for derigennem at sikre en så optimal drift som muligt.

Alle afdelinger har måltal som sikrer deres fortsatte udvikling.

Følg med på Facebook:​

Blue-Tech A/S
Industrivej 55
6740 Bramming
CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Fynsgade 2

6520 Toftlund
CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Håndværkervej 7

6800 Varde

CVR: 35894551

Blue-Tech A/S

Mådevej 15 

6700 Esbjerg

Tlf.: +45 70 90 02 00
CVR: 35894551
post@blue-tech.dk

Blue-Tech A/S

Vejlbjergvej 18, 

8240 Risskov

Tlf.: +45 70 90 02 00
CVR: 35894551
post@blue-tech.dk